Dashboard

ברוך הבא לעמוד הסורס באנס של שרת הדיקקטוריקו - הפרלמנטום

כל השרתים

כל הבאנים

כל חסימות הקול

כל הקיקים

רשימת שרתים

MOD OS VAC Hostname Players Map

באנים אחרונים

באנים 0

מוד זמן אורך שם זמן נותר

השתקות אחרונות

חסימות 0

  זמן שם אורך

חסימות אחרונות

נחסמו 0

  זמן שם